Vandaag besteld, volgende werkdag verstuurd ❤
Gratis verzending vanaf 100 euro
Veilig betalen
Wij zijn er voor u

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden

(versie 2016-2; gepubliceerd op 3/08/2016 en sindsdien van kracht)

 

1. TOEPASSING

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.babyphine.be, met betrekking tot alle aangeboden producten op de website, en op alle producten aangeboden tijdens homesales op afgesproken locatie met de klant. De website www.babyphine.be wordt beheerd door Delphine Platteeuw, te Torhout. 


Ondernemingsgegevens

Baby’phine– eenmanszaak tav Delphine Platteeuw

Sneppestraat 30, 8820 Torhout België

Telefoon: +32 497 326929

Emailadres: [email protected]

Btw-identificatienummer: BE 075.8459727

 

Door een bestelling te plaatsen op www.babyphine.be aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder dat de (toekomstige) klant hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat die laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Platteeuw Delphine onder naam van of ten aanzien van Baby’phine, en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn.

Na het plaatsen van een bestelling via de webshop ontvangt u als klant een bevestiging via e-mail (mits u een correct e-mailadres heeft geregistreerd) dat we uw bestelling goed hebben ontvangen en dat de verkoopovereenkomst is tot stand gekomen.

 

Baby’phine behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren wanneer: 
- er een ernstig vermoeden is van kwade trouw of intentie tot oplichting;
- er sprake is van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht;
- er vermoedens zijn van herhaaldelijk (rechts)misbruik of fraude door een klant;
- er foutieve, verdachte of verkeerde klantgegevens worden opgegeven;
- er wordt vastgesteld dat een persoon meermaals fictieve persoonsgegevens opgeeft;
- er een abnormale hoeveelheid van een bestelde hoeveelheid – eventueel in verschillende aankooporders - wordt vastgesteld die verder gaat dan een louter persoonlijk gebruik;
- er kan worden verondersteld dat bestellingen werden gedaan voor doorverkoop;
- er sprake is van een foutief zichtbare prijs wegens softwareproblemen of menselijke fout;
- er sprake is van overmacht.

In een van deze casussen zal Baby'phine altijd de persoon in kwestie aanspreken alvorens het order te annuleren.

2. BESCHIKBAARHEID

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Het aanbod op de website is indicatief, en niet bindend. Voor alle artikelen op de website geldt zolang de voorraad strekt, en het niet beschikbaar zijn van een artikel kan in geen geval leiden tot een schadevergoeding voor de klant.

Baby’phine tracht de productomschrijvingen en het beeldmateriaal zo nauwkeurig en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (maten, materialen, kleuren,…), betreft altijd indicatieve informatie. De weergave van de kleuren van de producten op deze website zijn meestal afhankelijk van de instellingen van het beeldscherm en de grafische kaart van het toestel van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen soms afwijken van de werkelijke kleuren van de producten, en kan geen aanleiding zijn voor het weigeren van de bestelling. Indien er zich typfouten voordoen, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Baby’phine behoudt zich het recht voor om producten op de website willekeurig en op eender welk tijdstip terug te trekken.

Baby’phine verkoopt artikelen via de website, en via klanten op homesales op de door de klant gekozen locatie. Wanneer bij toeval twee klanten hetzelfde artikel willen kopen, fysiek of online, zal Baby’phine kiezen wie het artikel kan kopen, en zullen alle betrokken partijen hiervan op de hoogte worden gebracht.

Reservatie van kleren/accessoires is niet mogelijk, tenzij onderling afgesproken. Deze artikelen worden maximaal 14 dagen na opmaken van order gereserveerd. Na deze termijn worden de artikelen automatisch terug ingeboekt in onze huidige voorraad. 

Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit bij de inhoud van het product duidelijk vermeld. Uiteraard kan u steeds afmetingen opvragen of meerdere vragen stellen via onze verschillende communicatiekanalen.

 

3. PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij het anders wordt aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven bij de afrekening, bedraagt een vaste verzendkost van 4,95 euro binnen BE & NL. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Baby’phine houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. 

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Deze zijn niet cumuleerbaar met andere acties, en zijn nooit van toepassing op outlet of reeds afgeprijsde artikelen.

Baby’phine behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

 

4. LEVERING/ VERZENDING

4.1. ALGEMEEN

Artikelen aangekocht bij Baby’phine worden door de klant voor de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald.

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. Foutieve gegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leverbon. Alle bestelde producten in 1 order worden maximaal samen geleverd.

Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten, wordt door de transporteur getracht de goederen af te geven bij een van de buren. Via deze algemene voorwaarden geeft u als klant expliciet toestemming voor het afgeven van de goederen aan uw buren bij uw afwezigheid.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een kwalitatieve & stevige verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uit gaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen via mail, mét een bijhorende foto waarop de schade duidelijk te zien is. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren via email [email protected].

4.2. BESCHADIGING/VERLIES 

Het risico van beschadiging of verlies van aangekochte artikelen gaat over op de klant van zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, of de buren in geval van zijn afwezigheid bij levering) de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

We werken voor de levering van goederen samen met onze vaste partners, BPOST, DHL en DPD, via onze tussenpartner SendCloud.

Bij zichtbare beschadiging van een artikel bij levering wordt van u als klant verwacht de zending te weigeren en ons een foto te bezorgen waarop de schade duidelijk zichtbaar is, zodat we actie kunnen ondernemen en de transporteur erover kunnen aanspreken.

4.1. VERZENDINGSKOSTEN

De verzendkosten worden aangegeven tijdens het afrekenen in het winkelmandje. De tarieven voor de België en Nederland kan je hieronder terug vinden. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren om de juiste verzendingskost zodat we u de juiste verzendingskost kunnen meedelen.

BELGIË

Bestellingen vanaf € 100 worden gratis verzonden in België en Nederland. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaalt u een standaard verzendingskost van € 5,50. 

Ophalen kan in Torhout, na telefonische afspraak op het nummer +32 497 32 69 29 of via email [email protected].

NEDERLAND

Bestellingen vanaf €100 worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaalt u een standaard verzendingskost van € 6,50.


4.2 LEVERINGSTERMIJN

Qua levering werken we in volgorde van binnenkomst van de bestellingen. We streven naar een aanlevering binnen 2 tot 3 werkdagen in België, na bevestiging van een bestelling. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u als klant hiervan uiterlijk 10 werkdagen na de bestelling bericht. (meer info hierover in de aparte rubriek rond terugroeprecht)

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen door de leverancier van Baby’phine worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoedingen.


5. BETALING

Alle goederen blijven eigendom van Baby’phine tot op het moment dat het volledige aankoopbedrag is betaald.

De betaling van de online bestellingen kan gebeuren via verschillende online betalingswijzen, uiterlijk 2 weken na het bestellen via de webshop. Baby’phine aanvaardt wel contante betaling bij afhaling of tijdens homesales, niet op het moment van de levering, tenzij anders expliciet afgesproken tussen Baby’phine en de klant.

Bij Baby’phine kunt u ook geschenkbonnen aankopen, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de aangifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de geschenkbon, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van je geschenkbon, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed, er wordt dus geen cash geld teruggegeven bij afgifte van een geschenkbon.

Indien u bij de betaling van uw bestelling iets verdacht opmerkt, dan vragen wij u expliciet onmiddellijk de betaling te stoppen, screen shots te maken, en onmiddellijk contact met ons op te nemen, zodat we eventueel actie kunnen ondernemen.


6. HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht aan Baby’phine mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan dit doen via email of brief. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Hierna zult u van Baby’phine de nodige instructies ontvangen om retourneren mogelijk te maken.

De klant wordt gevraagd om de goederen, in de staat waarop deze werd geleverd en met aanwezigheid van geldig label, terug te sturen in de originele verpakking.

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Baby’phine zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna Baby’phine eigenaar wordt van het product.

Indien de klant zijn aankoop wenst te retourneren, zal de klant de artikelen in perfecte staat (zoals werd aangeleverd), met label en in de originele verpakking terugzenden of terugbezorgen aan Baby’phine. Dit gebeurt op eigen risico en op eigen kosten van de klant, zijnde € 6,50/ € 8,50 per pakket voor België en Nederland. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

Enkel als de reden van retour bij ons ligt omdat wij u een foutief of beschadigd artikel toe stuurden, is de retour kost uiteraard voor ons en wordt deze wel teruggestort.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

- Zwemkledij
- Artikelen die gekocht zijn met korting
- Artikelen die de originele etiketten niet meer dragen
- Artikelen die niet in nieuwstaat verkeren, gedragen zijn, zweetvlekken vertonen, vlekken dragen
- Artikelen die beschadigd zijn
- Artikelen die gewassen zijn
- Gepersonaliseerde artikelen

Baby’phine behoudt zich het recht om bij beschadigde, verkeerd gemanipuleerde goederen de klant aansprakelijk te houden voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen en die ertoe leidt dat de goederen niet meer verkoopbaar zijn. Bijgevolg zal voor de volledige waarde van de beschadigde goederen geen terugbetaling plaatsvinden.

Baby’phine behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen.

Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten of bewijs van terugzending, zoals hierboven omschreven, de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald. Er wordt niet in cash uitbetaald. Online items die alsnog werden geretourneerd die in korting werden aangekocht worden geweigerd tot terugbetaling, of onder voorwaarden terug vergoed in een tegoedbon.

Bijkomende kosten inzake de levering, als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door Baby’phine aangeboden standaardlevering, worden niet terugbetaald.

Na verificatie en goedkeuring van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of éénmalig gratis (excl nieuwe verzendkost) omruilen voor een ander artikel of andere maat.

Retournering geldt uiteraard enkel bij een aankoop die online gebeurd. Artikelen die zijn aangekocht tijdens een homesale of in de winkel kunnen geretourneerd worden volgens de voorwaarden van de winkel. De consument kan geen teruggave of financiële tussenkomst eisen van Baby’phine voor redenen die duidelijk opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van de website en/of fysieke winkel.

Wanneer u vragen heeft omtrent het herroepingsrecht kunt u steeds bij ons terecht via email [email protected]. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord op uw vragen.

Hieronder een link naar een model voor herroeping: https://www.vlam.be/public/uploads/files/Modelformulier-Herroeping-Consumenten.pdf


7. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze macht, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOM 

Alle teksten, commentaren, tijdschriften, illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld.

Niets van de website van Baby’phine en de inhoud ervan, mag worden gefotografeerd, opgeslagen, gekopieerd en/of verspreid, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Baby’phine.

Baby’phine kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor externe websites en sociale media waarmee Baby’phine wordt gelinkt.
 

9. AANSPRAKELIJKHEID 

Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Baby’phine als het gaat om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten.

Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven.

Baby’phine gaat zorgvuldig om met alle info beschikbaar op de website. Toch kunnen we niet uitsluiten dat bepaalde info onvolledig of niet juist zou zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Als je een probleem hebt met een product dat je online kocht bij Baby’phine en je de klacht niet kon afhandelen met ons, dan kun je je klacht indienen op het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU (het “ODR-platform”).

Het ODR-platform biedt consumenten en handelaren binnen de EU de mogelijkheid om geschillen voortvloeiend uit online aankopen buiten de rechtbank op te lossen. Deze gebruiksvriendelijke en interactieve website is het enige toegangspunt en is gratis beschikbaar in alle officiële EU-talen. Met behulp van het ODR-platform kunnen de consument en de handelaar een geschillenbeslechtingsinstantie vinden en vervolgens een oplossing zoeken voor de klacht van de klant. Het ODR-platform is hier beschikbaar: http://ec.europa.eu/odr.

 

10. GARANTIE 

Volgens de wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (de wet van 21 september 2004 ) heeft de consument wettelijke rechten en Baby’phine verbindt zich ertoe deze rechten te respecteren.

Indien er sprake is van een productiefout, valt dit onder de garantie. We contacteren bij een dergelijk vermoeden dan onze leverancier hierover en als er effectief sprake is van een productiefout (geen andere slijtage of verkeerde manipulatie) dan zetten wij deze fout recht zonder dat u hiervoor kosten dient te betalen.

Na een termijn van 14 dagen vervalt elke recht op vervanging of compensatie. Garantie is ook niet overdraagbaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen, samen met de originele verpakking en de bijhorende originele etiketten, labels.

Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend)

- in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurram
- in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is
- in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.
- Zwemkledij
- Artikelen die de originele etiketten niet meer dragen
- Artikelen die niet in nieuwstaat verkeren, gedragen zijn, zweetvlekken vertonen, vlekken dragen
- Artikelen die beschadigd zijn
- Artikelen die gewassen zijn
- Gepersonaliseerde artikelen

 

11. KLANTENDIENST

U kunt bij ons steeds terecht met al uw vragen/opmerkingen/suggesties via email ([email protected]), telefoon (+32 497 32 69 29), social media (Facebook, Instagram).

11.1 KLACHTENBEHANDELING

Bent u niet tevreden over Baby’phine, dan kunt u met uw klachten steeds terecht bij ons via email ([email protected]), telefoon (+32 497 32 69 29). 

Wij vragen u expliciet om klachten op een discrete manier te uiten, en niet op openbare plaatsen, via social media, etc. Zo kunnen wij in alle vertrouwen naar oplossingen zoeken samen met u. Wij engageren ons om binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van uw klacht, een antwoord te formuleren. 

Bent u alsnog niet tevreden over onze reactie, dan kunt u zich steeds richten tot de onafhankelijke dienst van de Ombudsman voor de Handel, en de Federale Overheidsdienst Economie om consumentengeschillen buitengerechtelijk te behandelen. Gelieve voorafgaandelijk het procedurereglement te raadplagen op de website. Je kan de Ombudsman voor de Handel contacteren via volgende kanalen:  [email protected] – Edmond Van Nieuwenhuyzenlaan 8, 1160 Brussel – KBO Brussel 0666.706.635.

U kunt zich eveneens wenden tot het ODR-platform van de Europese Commissie: webgate.ec.europa.eu/odr

11.2 TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK

Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

Alle overeenkomsten gesloten tussen Baby’phine en zijn klanten (ongeacht hun woonplaats) en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Baby’phine en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Brugge, tenzij Baby’phine een andere rechtbank kiest die bevoegd is volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek.

 

12. RISICO’S INTERNET

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Baby’phine niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van Baby’phine of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

 

13. PRIVACY VERKLARING 

Over welke gegevens beschikken we en wat doen we ermee?

Voor een vlotte werking van de webshop, alsook het afhandelen van bestellingen beschikken we over een aantal persoonlijke gegevens van klanten zoals naam, adres, emailadres, en andere.

Baby’phine gaat zeer vertrouwelijk om met deze persoonlijke gegevens, uit respect voor alle gebruikers van de website, en gebruikt ze enkel voor de voorop gestelde doelen zoals het verwerken van bestellingen. Persoonlijke gegevens zijn enkel beschikbaar voor de zaakvoerder en de medewerkers van Baby’phine, en worden nooit openbaar gemaakt of verkocht aan derde partijen.

Gegevens die worden vergaard voor reclamedoeleinden worden enkel verzameld met uw toestemming als klant. Bij het versturen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief heeft u steeds de mogelijkheid om u hiervoor af te melden, en u kunt eveneens vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze systemen.

Wij kunnen u directe reclame toesturen. Indien u dit niet meer wenst te ontvangen heeft u steeds de mogelijkheid dit aan te klikken, waardoor u dit niet meer ontvangt in de toekomst. U kunt op elk moment vragen uw gegevens uit onze systemen te verwijderen, dit vragen wij u te doen via email [email protected] of telefonisch +32 497 32 69 29.

Bij het plaatsen van een order geeft u als klant persoonlijke gegevens door zoals kredietkaartnummers, etc. Wij gaan er dan ook van uit dat u ermee instemt deze gegevens te gebruiken voor dit soort handelingen.

 

13.1 TOEGANG TOT UW GEGEVENS 

Als klant heeft u recht van inzage, kopie, verbetering, schrapping, gegevensoverdracht en bezwaar tegen bijvoorbeeld behandeling als directe marketing, alsook het recht een beperking van de verwerking in bepaalde gevallen te verkrijgen. 

Indien u zich wilt beroepen op een van bovenstaande rechten, neem dan contact op met ons via [email protected] of telefonisch +32 497 32 69 29.

Alle persoonlijke gegevens waarover Baby’phine beschikt, zijn beschermd tegen onrechtmatig gebruik of toegang hiertoe door anderen dan de zaakvoerder en de medewerkers van Baby’phine.

Alle wijzigingen aan persoonlijke gegevens, alsook het verwijderen hiervan, gebeurt steeds op vraag van u als klant en enige eigenaar van uw gegevens. Inbreuken hieromtrent worden rechtgezet binnen de wettelijke termijn van 72h.

De website van Baby’phine draait op een platform van Lightspeed. Alle persoonlijke gegevens waarover Baby’phine beschikt worden verwerkt en opgeslagen op een beveiligde server van Lightspeed.

 

13.2 UW ACCOUNT

Voor het plaatsen van een bestelling op Baby’phine kan u ervoor kiezen een account aan te maken. Een gedeelte van de gegevens die u invoert worden bewaard, zodat u bij de volgende bestelling niet alles opnieuw dient in te voeren, wat het voor u als klant makkelijker maakt.

We kunnen deze gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen en feedback te vragen over uw bestelling en uw ervaring met onze webshop.

U bent als klant overigens niet verplicht een account aan te maken voor het plaatsen van een bestelling.

13.3 FRAUDE

Voor het opsporen van fraude of andere onrechtmatigheden kunnen uw betaalgegevens worden gebruikt.

13.4 BETALINGEN

De gegevens die u ons verschaft door het uitvoeren van een online betaling, worden op de server van Lightspeed opgeslagen, en worden slechts bewaard zo lang als nodig voor het uitvoeren van de transactie. Deze gegevens worden tevens voldoende beschermd door Lightspeed zelf.

13.5 DERDE PARTIJEN

Bij het online betalen van bestellingen op onze webshop, kunt u worden doorverwezen naar partijen waarmee wij samenwerken voor de online betalingen, zoals mollie.

In dit proces geeft u mollie toegang tot persoonlijke gegevens, en Baby’phine is niet verantwoordelijk voor de manier waarop mollie hiermee omgaat. 

Bij verzending maken wij gebruik van onze tussenpartner SendCloud. Ook hier wordt Baby’phine niet verantwoordelijk gesteld voor de manier waarop SendCloud met uw persoonsgegevens omgaat. 

 

14. COOKIES

De website van Baby’phine maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën, om de werking van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine bestandjes die websites op uw computer zetten wanneer u een website bezoekt. U kunt deze steeds verwijderen van uw computer, waardoor u bij uw volgende bezoek van die website wel opnieuw alle velden dient in te vullen.

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij.

Dankzij cookies krijgen wij meer inzicht in het gebruik van onze site, en welke rubrieken het vaakst worden bekeken, wat ons helpt u nog beter te kunnen helpen als klant in de toekomst.

E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Hopend u van dienst te zijn, 
Met vriendelijke groet
Baby'phine 
 

Vandaag besteld, volgende werkdag verstuurd ❤
Gratis verzending vanaf 100 euro
Veilig betalen
Wij zijn er voor u